Заклади вищої освіти, що готують фахівців з кібербезпеки в Україні:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - https://kpi.ua/

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - https://iszzi.kpi.ua/

Національний Університет «Одеська Юридична Академія», НУ ОЮА - http://www.onua.edu.ua

Донецький національний технічний університет - http://www.donntu.edu.ua

Європейський Університет - http://www.e-u.in.ua

Донецький національний університет ім. В.Стуса, ДНУ - http://www.donnu.edu.ua

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ - http://www.univ.kiev.ua

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ - https://vntu.edu.ua/

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, ВІТІ - http://viti.edu.ua/index.php

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - https://snu.edu.ua/

Одеський Національний Політехнічний Університет - http://opu.ua/

Державний університет Житомирська політехніка, ДУ ЖПДержавний університет Житомирська політехніка, ДУ ЖП - http://www.ztu.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку - https://suitt.edu.ua/

Державний Університет Телекомунікацій, ДУТ - http://www.dut.edu.ua/

Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара, ДНУ - http://www.dnu.dp.ua

Дніпропетровський Національний Університет Залізничного Транспорту ім. академіка В. Лазаряна - http://www.diit.edu.ua

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, ЖВІ НАУ - https://www.zvir.zt.ua/

Західноукраїнський національний університет «Класичний університет Тернополя», ЗНУ КУТ - http://www.tneu.edu.ua

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА - http://www.knuba.edu.ua

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ - http://kneu.edu.ua

Луцький національний технічний університет, ЛНТУ - http://lutsk-ntu.com.ua

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ЛДУБЖ - http://ldubgd.edu.ua/

Національний Авіаційний Університет, НАУ - http://www.nau.edu.ua

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», ХАІ - http://www.khai.edu

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» - http://www.nmu.org.ua

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ - http://www.khai.edu

Національний Університет «Запорізька політехніка» - https://zp.edu.ua/

Національний університет «Чернігівська політехніка» - http://stu.cn.ua

Національний університет «Львівська політехніка» - http://www.lp.edu.ua

Сумський державний університет, СДУ - http://www.sumdu.edu.ua

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, ТНТУ - http://www.tu.edu.te.ua

Університет Митної справи та фінансів, УМСФ - http://umsf.dp.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ - http://www.univd.edu.ua/

Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна, ХНУ - http://www.univer.kharkov.ua

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки, ХНУРЕ - http://nure.ua

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ХНЕУ - http://www.hneu.edu.ua

Херсонський Національний Технічний Університет, ХНТУ - http://www.kntu.net.ua

Хмельницький національний університет, ХНУ - http://www.khnu.km.ua

Центральноукраїнський національний технічний університет, ЦУНТУ - http://www.kntu.kr.ua

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ЧНУ - http://www.chnu.edu.ua